Poznajmy się!

„Każda droga i każdy cel podróży jest sprawą indywidualną.”

– Paulo Coelho

Nazywam się Ewa Czerwińska.

Jestem Trenerem Mentalnego Entuzjazmu

Trening mentalny opieram na definiowaniu własnych wartości i rozumieniu indywidualności każdego z nas.

Na świadomości, że każdy z nas jest inny, niepowtarzalny i wyjątkowy.

Na akceptacji siebie i tolerancji wobec innych.

Na pracy ze słabościami oraz wytrwałości w dążeniach i planach.

Na poszukiwaniu wewnętrznej motywacji, budowaniu pewności siebie i rozumieniu sensu samorozwoju.

Na odkrywaniu naturalnego potencjału i odważnym wykorzystywaniu go w życiu codziennym.

Łączę przestrzeń, architekturę, elementy treningu mentalnego, biznes oraz życie w oparciu o zmienną perspektywę, czerpanie radości z małych przyjemności, wrażliwość, uważność, doświadczanie i kreatywne patrzenie na świat.

Wykorzystuję własne talenty – indywidualizację, odkrywczość i maksymalistę oraz posiadaną osobowość protagonistyczną, do głębokiej pracy z człowiekiem, aby jak najlepiej jego rozumieć, widzieć i dostrzegać jego wyjątkowość i pomagać iść w jak najlepszym dla niego kierunku.

To właśnie w indywidualności, otwartości i poznawczości widzę cel i sens mojego działania do swobodnego kreowania mocy życiowego entuzjazmu każdego z nas z osobna.

1 PPM atm
1 PPM 11 superwizje 2023 certyfikat
1 PPM wyższe ja

Moje przygotowanie
w treningu mentalnym

-listopad 2021 – ukończenie Akademii Trenerów Mentalnych z uzyskanym tytułem Trenera Mentalnego

– październik 2022 – ukończenie Szkoły Liderów Wyższego JA z uzyskanym tytułem Lidera Wyższego Ja

– listopad 2022 – rozpoczęcie Akademii Trenerów Mentalnych Biznes

– 2023 – ukończenie SOMBA Kickstart z Sigrun – implementacyjnego procesu pracy z mindsetem, prowadzenia biznesu online i tworzenia kursów online – październik 2023 – ukończenie Akademii Trenerów Mentalnych Biznes z uzyskanym tytułem Trenera Mentalnego w Biznesie

– udział w comiesięcznych Superwizjach Trenerów Mentalnych z Jakubem B. Bączkiem

– udział w corocznych Zjazdach Absolwentów Trenerów Mentalnych

PPM marzenia roadshow
PPM zmierzaj tam gdzie pragniesz
PPM marzenia się spełnia

Moja osobista podróż Mentalna

... trwająca nieprzerwanie

– udział w rocznym Wyzwaniu Fundacji Kobieta Niezależna Edycja II 2021/2022 – 12-sto miesięczna praca z własną niezależnością mentalną i rozwojową, przepracowanie metodologii Mental Power i wykorzystanie narzędzi treningu mentalnego w pracy ze sobą

– październik 2022 – „Szkoła Liderów Wyższego JA” z Jakubem B. Bączkiem

– kwiecień 2022 – warsztat „Wyższe JA” z Jakubem B. Bączkiem

– lipiec 2021 – warsztat „Ja +” z Danielem Janikiem

– czerpanie inspiracji rozwojowych – Roadshow Jakuba B. Bączka w 2020r.

– czerpanie inspiracji w obliczu potęgujących się kryzysów – Roadshow Jakuba B. Bączka w 2022r.

– szkolenie „Kobieta Niezależna” z Kamilą Rowińską

– szkolenie „Maksymalna produktywność” z Kamilą Rowińską

PPM storytelling certyfikat
PPM maksymalna produktywność
PPM dyplom wystąpienia publiczne

Moje doświadczenie
w treningu mentalnym

– 2021r. byłam prowadzącą zajęcia dla dzieci w wieku 5-12 lat pn. „Kuźnia Kreatywności. Rozwijanie kompetencji przyszłości” organizowane przez Fundację Varietae

– w latach 2020-2021 prowadziłam spotkania z edukacji finansowej kobiet w ramach Klubu „Kobieta i Pieniądze”

– od 2019r. pracuję z dziećmi w wieku 6-12 lat nad kreatywną edukacją finansową w ujęciu mentalnym

– od 2018r. pomagam dzieciom pielęgnować ich talent muzyczny, a co za tym idzie ćwiczyć wytrwałość, systematyczność i koncentrację wraz z umiejętnością autoprezentacji oraz radzeniem sobie z tremą, stresem, rozkojarzeniem podczas występów przed publicznością

– od 2016r. lat wspieram dzieci w pokonywaniu własnych barier, budowaniu odwagi i pewności siebie, dążeniu do celu oraz przyjmowaniu porażki w sporcie /piłka nożna oraz siatkówka/

– uczę dzieci asertywności i podejmowania decyzji w zgodzie ze swoimi wartościami

– motywuję dzieci do udziału w konkursach, aby budować w sobie odwagę, radzić sobie ze stresem, kształtować wewnętrzną siłę oraz nauczyć się przyjmowania porażki

– zachęcam do twórczego myślenia, sztuki autoekspresji, twórczego poszukiwania skojarzeń, różnic oraz rozwiązań

-pomagam przełamywać bariery, blokady i obiekcje przed kreatywnym tworzeniem, poczuciem wartości własnej pracy, publicznym mówieniem o własnej twórczości oraz poczuciem wstydu z własnego tworzenia

„Poznać samego siebie to pierwsze osiągnięcie na drodze poznania.“ - Oscar Wilde